2017-2018 Eğitim Öğretim Desteği Başvuruları Başlamıştır

 

 Adsız3

 

 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ BAŞVURU ÖZET BİLGİLENDİRME

 

1.Kimler başvurabilir ?

 Anaokulu ve anasınıflarında 48-66 ay arasında eğitim görecek öğrenciler  (18 Mart 2012 – 18 Eylül 2013 doğumlular.)

İlkokul 1.sınıflarda 30 Eylül 2017 kayıt şartlarına sahip olan öğrenciler (66 ay ve üstü) Ara sınıflarda teşvik almayan tüm öğrenciler. Mimar Sinan Eğitim Kurumları 2015-2016 eğitim yılında %51’in altında eğitim bursu alan öğrenciler.

 

2.Nasıl başvuru yapacağım ?

 10.08.2017 – 06.09.2017 tarihleri arasında öğrencinin e-okulda kayıtlı bulunduğu okula başvuru yapılacaktır. Web sitemizde yayınlanan Ek-12 formunun eksiksiz doldurularak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarının üçünün gelir durumunu gösteren belge ve öğrenci kimlik fotokopisini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri, başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü ) ait belgelerin bir örneğini asıllarını ibraz etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

ÖNEMLİ NOTLAR Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, e-Okulda oluşturulan modül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilir. Eğitim öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, Eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları halinde eğitim öğretim desteği hakkını kaybederler. Eğitim ve öğretim desteği alan öğrencinin, destek kapsamı dışındaki başka bir özel okula, resmi okula veya destek kontenjanı dolmuş bir özel okula nakil gitmesi halinde desteği kesilecektir. Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacaktır

 

Ek-12

2017-2018 Eğitim Desteği Kılavuzu