fenlab4

ANADOLU LİSESİ
EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim programımızda 9. ve 10. sınıflar akademik ve sosyal açıdan daha yoğun, 11. ve 12. sınıflarda ise sınavlara hazırlık grupları oldukları için daha çok sınav odaklı bir eğitim benimsemekteyiz. Bu bağlamda Anadolu ve Fen Lisesinde yaptığımız bazı çalışmalar aşağıdaki gibidir:

YABANCI DİL PROGRAMIMIZ

Mimar Sinan Eğitim Kurumları olarak yabancı dil eğitiminin öğrenim şekline ve seviyelerine göre yapılması gerektiğini düşünüyor ve öğrencilerimizin eğitimini seviye kurları programıyla sağlıyoruz. Öğrenci kabul esnasında bir yabancı dil sınavı uyguluyor, bu sınavla öğrencimizin seviyesini belirliyor ve daha verimli eğitim alabileceği seviyede öğrenimine devam etmesini sağlıyoruz. Yabancı dil eğitimimiz 9 ve 10. sınıflarda 10 saat, 11. sınıflarda 8 saat olarak devam etmektedir. 11. Sınıfta alan seçimiyle beraber öğrenimini yabancı dil alanlarında devam ettirmek isteyen öğrencilerimiz için yabancı dil sınıfları açılmakta ve ağırlıklı olarak İngilizce dersi eğitimi verilmektedir.

İngilizcenin yanında öğrencilerimiz, ikinci yabancı dil olarak Almanca dersleri almaktadır. Almanca dersleri ise ayrıca 9. sınıflarda seviye kurları ile eğitime devam ediyoruz.

 

DERSLİK SİSTEMİ

Mimar Sinan Eğitim Kurumları'nda ortaokuldan itibaren, derslerin kazanımlarına uygun ortamlarda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla derslik sistemi uygulaması bulunmaktadır.  Derslik sistemi ile öğrencilerimiz sürekli hareket ederek dikkat sürelerini maksimum seviyede tutabilmekte, derslikler amacına uygun olarak düzenlendiği için konular daha zengin materyaller ile anlatılmaktadır.  Lise katında: Dalton-Kimya Laboratuvarı; Erdal İnonu-Fizik; Yaşar Kemal, Attila İlhan, Kemal Tahir- Türk Dili ve Edebiyatı ile Dil ve Anlatım;  Piri Reis-Coğrafya; İlber Ortaylı-Tarih; Gauss, Cahit Arf, Ömer Hayyam ve Pisagor Matematik ve Geometri;  Chaplin İngilizce Dersliklerimiz bulunmaktadır.  Ortaokul katında: Mendel-Biyoloji Laboratuvarı;  Galileo-Fizik Laboratuvarı;  Kafka-Almanca; Mevlana-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Felsefe; Aşık Veysel, Ömer Hayyam-Matematik; Austen, Eliot, Rowling, Bronte, Orwell-İngilizce dersliklerimiz bulunmaktadır. 

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ YGS-LYS PROGRAMIMIZ

Okulumuzda sınav grupları olarak adlandırdığımız 11.sınıflarımıza nisan tatilinden sonra başlayan ve Eylül ayı sonuna kadar devam eden bir program uygularız. Yaklaşık 500 saatlik uygulanan bu programda öğrencilerimiz sayısal, eşit ağırlık ve dil alanlarında sınava hazırlanırlar. Ekim ayı itibariyle her dersten YGS konuları bitmiş olur. 15 haftalık bu sürede her hafta YGS denemesi olur ve öğretmenleri tarafından takip edilirler.

Programın ilk bölümünde (Mayıs-Haziran) her gün ders sınavları olarak alanlarında soru çözme ve konu tekrarı yapma olanağını sağlarlar. Okulların açık olduğu sürede 8 saatlik olan bu program; yaz ve güz dönemlerinde 5 saatlik olarak düzenlenmiş olup YGS denemeleri Salı günü sabahtan gerçekleştirilmektedir.

 

LİS(E)ANS PROGRAMI

Mimar Sinan Özel Anadolu-Fen Lisesi olarak öğrencilerimizin seçeceği mesleğe doğru karar verebilmesini sağlamak, destek vermek amacıyla oluşturduğu LİS(E)ANS  Programı kapsamında düzenlenen mesleki gözlem günlerine 9. ve 10. sınıflarımızın katılımı zorunludur.  Öğrencilerimiz tanımak istedikleri alanları doldurdukları formlar aracılığı ile rehberlik birimine teslim eder. Belirlenen tarihlerde düzenlenen Mesleki Gözlem Günleri'nde belirlenen alanlarda meslek sahibi katılımcılar, ilk aşamada okulumuza gelerek öğrencilere ilgilendikleri meslekler, mesleklerin çalışma alanları, koşulları ve geleceği ile ilgili bilgilendirme yaparlar. Daha sonraki bir tarihte, yine öğrencilerimizin tanımak istediği meslekler ile ilgili olarak öğrencilerimiz meslek sahiplerinin yanında bir günlük staj deneyimi yaşar ve mesleği kendi çalışma alanı içerisinde gözlemlerler. Her iki aşamayı gözlemleyen öğrencilerimizden alınan raporlar ile seçeceği meslekler belirlenir ve ders seçimleri için yol oluşturulur.

 

HIZLI OKUMA PROGRAMI

Mimar Sinan Özel Anadolu-Fen Lisesi olarak öğrencilerimizin ortaöğretim sonunda katılacağı çoktan seçmeli sınavlarda başarılı olmaları ve özellikle paragraf sorularında belli bir hız seviyesini yakalamaları amacıyla başlattığımız programdır. Hızlı Okuma Programı bu konuda eğitimli öğretmenlerimiz tarafından akademik programa yerleştirerek yıl içinde tamamlanır.

 

ÖDEV SİSTEMİ

Mimar Sinan Özel Anadolu-Fen Lisesi olarak ders dışı öğrenmeyi düzenli olarak gerçekleştirmek ve pekiştirmeyi sağlamak amacıyla ödev sistemi uygulamaktayız.

Hafta içi ödevlerimiz genellikle ders rehberi ya da kaynak kitaplardan verilmekte, kontrolü bir sonraki derste sağlanmaktadır.  Hafta sonu ödevlerimiz ise cuma günü son derste fasikül halinde dağıtılarak hafta içinde işlediğimiz dersleri kapsamakta ve yazılılara düzenli hazırlık yapmanızı sağlamaktadır. Hafta sonu ödevleri pazartesi günü ilk ders öğretmeni tarafından toplanır. Ders öğretmenimiz tarafından okunan ödevlerimiz puanlanarak öğrencilere geri verilir.

Hafta içi ya da hafta sonu ödevlerini yapmayan öğrencilerimiz ve ödevlerini 2 haftadan uzun süredir “C” düzeyinde yapan öğrencilerimiz, ders öğretmenlerinin belirledikleri zamanlarda yaptırımlarına kalırlar.  Yapmadığı ödevler öğrencimize verilerek uygun çalışma ortamı hazırlanır. 

 

SINAV UYGULAMALARI

Mimar Sinan Özel Anadolu- Fen Lisesi’nde ölçme ve değerlendirmeyi verimli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla belirlediğimiz sınav uygulamaları aşağıdaki gibidir.

Ortak Yazılı Sınavlar:

Her dersten dönem içinde üç yazılı yapılmaktadır.  Yazılılar tüm okulda ortak olarak, dönem başında planlanan kelebek oturma düzeninde uygulanır.  Yıl boyunca yapılacak sınavların takvimi idari panoda duyurulmakta, okulumuzun web sitesinde yayımlanmaktadır.

KDS ve GDS’ler:

Öğrencimizin başarısını düzenli takip etmek, kısa vadede oluşan eksiklerini tespit etmek ve kapatılmasını sağlamak amacıyla okulumuzda her hafta “Kazanım Değerlendirme Sınavı (KDS)” uygulanmaktadır.  Kazanım Değerlendirme Sınavları her hafta pazartesi günü ikinci ders saatinde uygulanmaktadır.  İki grup halinde dönüşümlü uygulanan kazanım değerlendirme sınavlarının 1. Grubunda: tarih, coğrafya matematik sınavları; 2. Grubunda: Türk Dili ve Edebiyatı,  Fizik,  Kimya, Biyoloji sınavları uygulanmaktadır.

Ayrıca birinci dönemde 1 tane ve ikinci dönemde olmak 2 tane olmak üzere bir öğrenim yılı boyunca 3 tane “Genel Değerlendirme Sınavı (GDS)” uygulanmaktadır.

KDS sınav sonuçlarından alınan puanlar öğrencilerimizin ders içi performans değerlendirme notlarına yansıtılmaktadır.

YGS-LYS Denemeleri:

12. sınıf öğrencilerimize Mart ayına kadar her hafta YGS denemeleri, YGS sınavından sonra haftada iki gün LYS sınavı uygulanır.

 

HAFTASONU KURSLARI

Mimar Sinan Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak ve genel sınavlara hazırlanmasını sağlamak için iki bölümde düzenlenmiştir. Bunlar:

YGS Hazırlık Kursu

Öğrencilerimizi çoktan seçmeli sınav sistemine hazırlamak amacıyla YGS Hazırlık Kursları düzenlenmiştir. Cumartesi günleri altı saat olarak belirlenen bu kurslarda ağırlıklı olarak 9. ve 10. sınıf konularından oluşan YGS konuları anlatımı ve soru çözümü yapılmaktadır. 11. ve 12. sınıflarımız bu kursa katılabilmektedir.

Temel Matematik Kursu

9. ve 10. sınıf öğrencilerimizin temel matematik konularında yetkinliğini amacıyla hazırlanan bir kurstur. Öğrencilerimize temel matematik becerilerini ölçen bir sınav uyguluyoruz. Bu sınav sonucunca belli ortalamanın altında kalan öğrencilerimiz bu kursa dahil oluyorlar. Kendini geliştirmeye ihtiyaçları olan öğrencilere ise bu süreçte ödevlendirme yapılıyor.

Kursumuz sekiz haftalık bir periyot boyunca cumartesi günleri dörder saat olarak uygulanır. Birinci dönem ve ikinci dönem olarak iki farklı periyotta yapılacak olan kurs programında, birinci dönem sonunda tekrar sınav yapılır. Öğrencilerin gelişimlerine göre kursa katılacak öğrenciler ve ödevlendirilecek öğrenciler güncellenir. Kurs sonunda uygulanan sınavla öğrencilerin temel matematik becerilerindeki gelişim gözlenir.