mimar sinan koleji1

ANAOKUL
REHBERLİK BİRİMİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerimiz

Her çocuk tektir, ilgi ve ihtiyaçları kendine özgüdür.”

Çocukların ilk çocukluk dönemlerini, bu dönemlerin özelliklerini ve çocuğa göreliğini bilmek, çocuğun zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini olumlu yönde desteklemek açısından önemlidir.

Bu kritik dönemde çocuklarımızın duygusal, zihinsel, sosyal gelişimlerine yön vermede eğitimcilerin de büyük rol oynadığını biliyoruz. Bundan dolayı rehberlik birimi olarak;

 

  • Çocuğun sahip olduğu zihinsel, duygusal, sosyal potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmeleri yönünde desteklemek istiyoruz.

  • Her bireyin eksik yanlarını yerine güçlü yanlarını vurgulandığında ilgi ve becerilerinin farkında, kendine güvenen ve toplumda başarılı bireyler olacağına inanıyoruz.

  • Kişiler arası ilişkilerimizde sevgiyi ve hoşgörüyü temel alan, bireylerin fikirlerine değer veren, dinleyen, yıkıcı eleştirilerde bulunmayan, duygularını paylaşan, onları tanımaya çalışıp güvenen yetişkinler olmamız gerektiğine inanıyoruz.

Rehberlik Birimi Tarafından Yürütülen

Öğrenci Çalışmaları

Frostig Görsel Algılama Testi

Okul Olgunluğu Testi

Yaşayan Değerler Eğitimi

Arkadaşlık İlişkilerini Geliştirme Çalışmaları

Veli Çalışmaları

Anne-Baba Kulübü

Okulumuz eğitimde gerçek başarıya ancak okul- aile işbirliği ile ulaşabileceğine inanmaktadır. Bu nedenle her yıl geleneksel olarak “Anne-Baba Kulübü” çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Anne- Baba Kulübü çalışma konuları velilerin istek ve ihtiyaçlarına göre şekillenen, birbirini takip eden 5 oturumdan oluşmaktadır.

Veli Bültenleri

Bültenler yıl içerisinde belirlenen istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda veli veya öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.

Ayda bir yayınlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi bülteni, e-mail adresleriniz ve okulumuz internet sayfası aracılığıyla sizlerle paylaşılacaktır.

Seminerler

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.