MATEMATIK_WEB_5

Bölümler
MATEMATİK

Matematik eğitiminin insanın düşünme becerisini geliştirdiği
herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bunun yanı sıra bilgi
ve ileri teknoloji çağını yaşadığımız günümüz koşullarında
ülkeleri güçlü kılacak bilim dalları söz konusu olduğunda, bu
bilimlerin hem temelinde ve hem de bugünkü ileri duruma gelmelerini
hazırlayan faktörlerin başında matematik olduğu aşikardır.

Matematik Bölümü olarak amacımız, matematiksel bilgiyi
öğrencilerimize aktarmak ve bu kazanımları günlük hayatta
uygulayabilmelerini sağlamaktır. Cahit Arf’ın da dediği gibi
‘’Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil
keşfederek anlamak gerekir.’’

Bu amaç doğrultusunda bölümümüz, öğrencilerimizin;

Herhangi bir matematiksel tartışmayı formüle edip açık bir
şekilde ifade edebilmesi,

uygun matematiksel strateji ve teknikleri seçip kullanabilmesi,
sonuçların önem ve geçerliliğini anlayıp göstermesi,değişik
durumlardaki yapı ve düzenleri tanıyıp matematiksel genellemeler
yapabilmesi,matematiğin pratik uygulamalarını tanıyarak
açıklayabilmesi,elde edilen verileri ya da bulguları, tablo, grafik, diyagram
biçiminde tasarlayıp sunabilmesi hedeflemektedir.

Matematik bölümü ulusal ve uluslararası matematik çalışmalarını yakından takip
etmesinin yanısıra okulumuzda çeşitli bilgi yarışmaları
düzenleyerek öğrencilerin eğlenirken matematik dersini
öğrenmelerini sağlamaya çalışır. Matematik laboratuvarında
çeşitli akıl oyunları uygulamaları ile öğrencilerin stratejik
düşünme becerilerini yükseltmeyi hedefler.

Okulumuzda ayrıca Dünya Matematik Günü, Dünya Pi Günü gibi
birçok matematiksel etkinlik uygulanmaktadır.