lıse_rehberlik0x267

FEN LİSESİ
REHBERLİK BİRİMİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerimiz; tüm eğitim programının ayrılmaz ve tamamlayıcı bir yanını oluşturur. Gönüllüğü ve işbirliğini esas alan rehberlik servisimiz, temelde mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefler.

 

İLKELERİMİZ

 

*Hizmet alanı, tüm bireylere yöneliktir. Amaç sadece sorun yaşayan bireylere yardım etmek değil, tüm bireylerin gelişimine katkıdır.

*Bireye ve verdiği kararlara saygı esastır.

*Gerek yardım edenin gerekse yardım edilenin gönüllüğü esastır.

*Danışma sürecinde gizlilik çok önemlidir.

*Her bireyin gelişim süreci kendi içinde değerlendirilir, başkalarıylakıyaslanmaz.

*Danışan olduğu gibi kabul edilir, yargılanıp eleştirilmez.

*Sosyal ve duygusal durumu ne olursa olsun, her birey değerli, önemli ve problemlerini çözebilecek kadar güçlüdür.

*Rehberlik her tür problemi hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir, zaman isteyen ve bireye göre süresiçözüm yolları ve sonuçlarıdeğişen bir yardım sürecidir.

 

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK HİZMETLERMİZ

 

Bireysel Hizmetler

Öğrencilerimizin;

*Kendileriyle ilgili kararlar alabilme ve sorunlarıyla başa çıkabilme yeteneklerini geliştirebilmelerine,

*Sosyal becerilerini geliştirmelerine,

*Bulunduğu toplumla uyumlu, toplumsal gelişime katkısı olan sosyal bireyler olmalarına,

*Davranışlarının takibine ve gelişimine,

*Kendi ilgi ve yeteneklerini tanıyıp potansiyellerini ortaya çıkarmalarına,

*Verimli çalışma alışkanlıklarını kazanmalarına,

*Psikolojik sağlıklarını korumalarına,

*Hedef koydukları meslekleri tanımalarına,

*Akademik başarılarını yükseltmelerine,

*Ergenlik dönemini sağlıklı ve daha mutlu geçirebilmelerine, destek olmak hedeflenir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için yapılan çalışmalar;

*Test ve Anketler

*Bireysel görüşmeler

*Grup çalışmaları

*Aylık bültenler

*Konferans, söyleşi ve seminerler,

*Geziler,

*Sınıf çalışmaları,

*Panolar

 

Gruba Yönelik Sınıf İçi Çalışmalarımız

Öğrencilerin grup içinde gözlemlenmesi, sosyal becerilerinin geliştirilmesi, grup içinde sağaltımı ve Rehberlik Servisi’yle iletişimin güçlenmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda çeşitli konularda onları aydınlatmak amacıyla uzman kişiler tarafından verilen seminerler düzenlenir.

 

VELİYE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ

 

Bireysel Hizmetler

Bütün velilerimizle Rehberlik Servisi’miz tarafından ayarlanan randevulu görüşmelerde; öğrenci tanıma formundaki bilgilerin değerlendirilmesi, öğrencinin geçmiş yaşantılarıyla ilgili özel bilgilerin paylaşılması, okul ortamında problem yaşanıyorsa, bunların belirlenmesi ve aile ortamıyla ilgili çocuğu yönlendirmede yararlı olabilecek bilgilerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Öğrencilerle yapılan görüşmeler sonrası velilerin desteğine gereksinim duyulduğu durumlarda da velilerimizle randevulu görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerde;

*Çocuğun sorununu çözmek için alacağı kararlara ailenin katkılarının,

*Çocuğun çaba ve kararlılığının teşvik edilmesi için yapılabileceklerinin,

*Çocukta oluşacak olumlu değişikliklerin desteklenmesi için aile ortamında yapılabileceklerin,

*Çocuğa daha başka kimlerin yardım edebileceğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca velilerimizin yararlanabileceği eğitim ve psikoloji konularında hazırladığımız aylık bültenler de yıl boyunca velilerimize ulaştırılmaktadır.

 

Gruba Yönelik Çalışmalarımız

Rehberlik Servisi çalışmalarımızın daha verimli olması amacıyla, veli desteğinin önemine inanıyor ve velilerimizle işbirliği içinde çalışmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda ilk olarak dönemde bir kere olmak üzere yapılan veli görüşmelerimizi önemsiyoruz. Bunun yanı sıra yıl boyunca eğitim hizmetlerimiz kapsamındaki çeşitli konularda uzman kişilerin katıldığı seminerler düzenliyoruz.