1

İLKOKUL
EĞİTİM FELSEFEMİZ

1993 yılından bu yana Büyükçekmece bölgesinin en köklü ve butik bir özel okulu olarak eğitim veren kurumumuz, çizgisini Atatürk ilkelerine göre belirlemiş ve ilkokul eğitiminin merkezine öğrencimize hayat boyu öğrenme sevgisini ve açlığını aşılamayı almıştır. Saygı, sorumluluk, dürüstlük ve karşılıklı güven temel değerlerimizi oluşturur.

İlkokul programımız, birçok alanda öğrencilerimizin mevcut potansiyellerini ortaya çıkarırken her birinin farklı özelliklere ve yeteneklere sahip olduklarını da dikkate alarak gelişimlerinde yol gösterici olmayı amaçlar.