2

İLKOKUL
EĞİTİM PROGRAMI


Akademik sürecimizde ilk üç yıl sınıf öğretmenliği esastır. 4.sınıfta ise öğrencilerimizi ortaokula hazırlayacak şekilde branşlaşma uygulamalarımız yer alır. Yabancı Dil eğitimi Anaokulumuzda başlayan LEAP uygulamalarının devamı olarak, disiplinler arası eşgüdüm çalışmaları olarak haftada 10 saat üzerine yapılandırılmıştır. 2.sınıftan başlayarak öğrencilerimizin uluslararası geçerliliği olan Cambridge sınavlarında deneyim kazanmalarına fırsat verilir İkinci yabancı dil ile tanışmaları 4.sınıfta öğrencilerin tercihleri ile başlar. Dil edinim programımızın hedefini kültürler arası farkındalığı artırmak ve edindikleri bilgileri günlük hayata aktarabilmek oluşturur.