msk6789

İLKOKUL
REHBERLİK BİRİMİ

 

İLKOKULDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Psikolojik Danışma ve Rehberlik bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlarla baş edebilmelerine yardım eden,

uzman kişiler tarafından yapılan sistemli ve profesyonel yardım sürecidir. Belirli bir amacı, ilkeleri, programı, yöntem ve teknikleri olan bir hizmettir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimimizin Amaçları:

Öğrencilerimizin

* Kendilerini tanıma ve anlamalarına yardımcı olmak

*Uyum sağlamalarına yardımcı olmak

*Problemlerinin çözümü için seçenek oluşturmalarına, problem çözme anlayış ve becerisini kazanmalarına yardımcı olmak

*İlgi, yetenek ve becerilerini açığa çıkarmak, geliştirmek.

*Karar verme, tercih yapma bilgi ve becerisini kazandırmak.

*Ders başarısını artırmak amacıyla verimli ders çalışma yollarını öğretmek.

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Temel İlkeleri

Çalışmalarda göz önüne alınması zorunlu , ortak olarak benimsenen ve kullanılan ilkeleri vardır.

*Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde gizlilik esastır.

* Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; dıştan zorlamayla değil, gönüllü işbirliği ve katılımı gerektirir.

*Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; öğrencinin gelişim özellikleri dikkate alınarak sürekli yapılan bir yardımı kapsar.

*Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri ; bilimsel ve profesyonel yardımları içerir.

*Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; birinci derecede bireyin gelişimiyle ilgilidir.

*Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; öğrencinin kendi kendisini tanıması,kabullenmesi sürecini içerir.

*Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; iş birliği içinde çalışmayı gerektirir

* Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; okul, aile işbirliğini gerektirir.

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Servisi Ne Değildir?

Bireyin yapamadıklarının onun adına yapmak değildir.

Disiplin, yargılama, ceza verme merkezi değildir.

Rehberlik servisi hastane, psikolojik danışman doktor değildir.

Problemi ortadan kaldırmaz problemin çözülmesine yardımcı olur.

Çalışma Alanlarımız

Eğitsel Rehberlik

* Uyum-Tanıtım-Bilgilendirme

Okulumuza yeni başlayan öğrencilerimize okulumuzun fiziki ortamının, rehberlik servisinin, yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının, okula özgü kuralların, eğitim programlarının tanıtılması. 

*Sınıf İçi Etkinlikler

Her sınıf düzeyinde öğrenci davranışlarını geliştirme amaçlı sınıf içi rehberlik etkinliklerinin planlanması, uygulanması. 

*Önleyici Çalışmalar

Öğrencilerimizin hastalıklardan korunması, dengeli beslenmesi, boş zamanlarını verimli değerlendirmesi, spor yapması, zararlı alışkanlıklardan uzak durması vb. konularda bilinçlenmesini sağlayacak faaliyetlerin düzenlenmesinde yönetici, öğretmen, sağlık personeli ile işbirliği yapmak.

*Tanıma-Yönlendirme

Öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve tercihlerini tanımak, eğitsel ihtiyaçlarını saptamak, bireysel farklılıklarını değerlendirerek uygun eğitsel ortam yaratmak.

 

Bireysel Rehberlik

*Öğrencilerimizi tanımak ve kendisini gerçekçi bir biçimde tanımasını sağlamak

*Öğrencilerimizin kendisini ve başkalarını anlama, değerlendirme becerisini geliştirmek.

*Öğrencilerimizin ailedeki ve okuldaki rolleri, sorumlulukları, görevleri ve kuralları anlamasına destek olmak

*Öğrencilerimiz hakkında gerçekçi kararlar vermek, plan yapmak, gerçekleştirmek ve sonuçlarını değerlendirmek.

*Gelişim döneminin sonucu olan fiziksel, duygusal, davranışsal değişimine uyum sağlanmasına destek olmak.

*İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel veya grupla danışmanlık yapmak.

 

Mesleki Rehberlik

*Öğrencilerimizin ilgi, yetenek, tutum ve değer gibi özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarına destek olmak.

*Üst öğrenim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

*Meslekleri tanımalarını sağlamak. 

Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

*Okulumuzda kayıt sürecinde rehberlik servisi ön görüşmeleri, sınıf düzeyi olgunluk çalışmalarını yapar.

*Öğrenci, velisi ve öğretmenleri ile görüşmeler, yönlendirmeler yapar.

*Öğrencilerle bireysel görüşmeler (psikolojik danışma) yapar.

*Öğrencilerimizin ortak sorunlarına ortak çözümler bulabilmek amacıyla öğrencilerle beraber grupla psikolojik danışmanlık oturumları yürütür, grup rehberlik çalışmaları ve sınıf rehberlik çalışmaları yapar.

*Öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik seminerler düzenler; bülten, broşür hazırlar.

Uygulanan Test Ve Envanterler:

*Öğrenci Tanıma Formları

*Burdon Dikkat Testi

*Çalışma Alışkanlıkları Envanteri

*Sınav Kaygısı

*Bir İnsan Çiz

*Sosyometri

*Kimdir Bu?

Grup/Sınıf Çalışmaları:

*Akran Zorbalığı

*Verimli Ders Çalışma

*Zaman Yönetimi

*Öfke Kontrolü

*Sınav Kaygısı 

*Sınıf Rehberlik Etkinlikleri (Arkadaşlık, iletişim, Kurallar, Sorumluluk, Meslek Seçimi)

Rehberlik Servisi Görüşmeleri

Rehberlik Servisi öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin serbestçe başvurabileceği bir birimdir. Yüz yüze görüşme için hafta içi her gün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisine gelebilirsiniz. Randevu almanız çalışmalarımızın daha etkin ve planlı yapılmasını sağlamak içindir.

REHBERLİK EĞİTİMİN RUHUDUR”