yoneımmm800x267

KAYIT KABUL

Tüm başvurular okulumuz rehberlik ve psikolojik danışma birimi tarafından yapılan öğrenci tanıma çalışmaları, okul yönetimi tarafından uygun görülen bir tarihte yapılan “Akademik Yeterlilik Sınavı” ve “Yabancı Dil Yeterlilik Mülakatı” sonuçlarına göre kontenjan dâhilinde ön kayıt esasına göre değerlendirilir. “Akademik Yeterlilik Sınavı”, “Yabancı Dil Yeterlilik Mülakatı” ve rehberlik tanıma çalışmaları sonuçlarına göre aday öğrenci kaydı; başvurulan sınıfın kontenjan açığı olması halinde okul yönetiminin onayı ile kesin kayıt olarak gerçekleştirilir. Okulumuzda uygulanan “LEAP” uygulamasından dolayı dışarıdan alınacak kayıtlar için yaz döneminde hazırlık kursu yapılmakta ve öğrencilerin bu kursa katılımı zorunlu tutulmaktadır