mimar sinan koleji 9

7-8.SINIFLAR
REHBERLİK BİRİMİ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi öğrencilerin zihinsel bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini destekleyici çalışmalar yürütmektedir.

Kendini tanıyan ve potansiyelini ortaya koyabilen, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, etkili iletişim kurabilen, sorun çözme becerisine sahip, farklılıklara saygı duyan, duyarlı, bireylerin yetişmesine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bireysel ve gruplarla önleyici ve gelişimsel rehberlik çalışmaları, yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar, test ve envanter uygulamaları, “Anne-Baba Kulübü” çalışmaları, ihtiyaç ve isteklere göre öğrenci, veli ve öğretmen seminerleri rehberlik biriminin yaptığı çalışmalar arasındadır.